Tingimused

TINGIMUSED
Viimati uuendatud 06. detsember 2021
Need kasutustingimused kujutavad endast õiguslikult siduvat lepingut, mis on sõlmitud teie vahel kas isiklikult või üksuse ("teie") nimel ja Commodity Fragrances EU BV, äri ajamine Commodity ("Commodity", "meie", "meie"või"meie"), mis puudutab teie juurdepääsu https://commodityfragrances.eu samuti mis tahes muu meediavorm, meediakanal, mobiiliveeb või mobiilirakendus, mis on sellega seotud, lingitud või muul viisil ühendatud (ühiselt "sait"). Oleme registreeritud the Holland ja meil on registrijärgne asukoht aadressil Rhijnspoorplein 10-38, Amsterdam, Põhja-Holland 1018TX. Meie käibemaksukohustuslasena registreerimise number on NL8627.57.745.B.01. Nõustute, et saidile juurdepääsuga olete lugenud, mõistnud ja nõustunud olema seotud kõigi nende kasutustingimustega. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, ON TEIL SELGESÕNALISELT KEELATUD SEDA VEEBILEHTE KASUTADA JA PEATE KASUTAMISE KOHE LÕPETAMA.
Täiendavad tingimused või dokumendid, mida võib aeg-ajalt saidile postitada, on käesolevaga selgesõnaliselt lisatud viidete alusel. Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi teha muudatusi nendes kasutustingimustes. aeg-ajalt. Teavitame teid muudatustest, värskendades nende kasutustingimuste kuupäeva "Viimati värskendatud" rubriigi all, ja seega loobute igasugusest õigusest saada iga sellise muudatuse kohta eraldi teavitus. Palun veenduge, et kontrollite kohaldatavaid tingimusi iga kord, kui kasutate meie veebisaiti, et saaksite aru, millised tingimused on hetkel kehtivad. Teile nõustute siinkohal, et teid on teavitatud muudatustest mis tahes muudetud kasutustingimustes, mida te jätkate saidi kasutamisel pärast selliste muudetud kasutustingimuste postitamist.
Veebisaidil esitatud teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele üheski jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduse või määrusega või mis allutaks meile mis tahes registreerimisnõuded selles jurisdiktsioonis või riigis. Seega teevad need isikud, kes otsustavad saidile juurde pääseda teistest kohtadest, seda omal algatusel ja vastutavad ainuisikuliselt kohalike seaduste järgimise eest, kui kohalikud seadused on kohaldatavad.
Kõigil kasutajatel, kes on alaealised jurisdiktsioonis, kus nad elavad (üldjuhul alla 18-aastased), peab olema luba ja nende üle peab saidi kasutamiseks olema nende vanema või eestkostja luba ja nende üle peab see otseselt järelevalvet teostama. Kui olete alaealine, peate laskma oma vanemal või eestkostjal enne saidi kasutamist neid kasutustingimusi lugeda ja nendega nõustuda.
2.INTELLEKTUAALOMANDI  ÕIGUSED
Kui ei ole märgitud teisiti, on veebileht meie varaline vara ja kogu lähtekood, andmebaasid, funktsionaalsus, tarkvara, veebisaidi kujundused, heli, video, tekst, fotod ja graafika saidil (ühiselt "Sisu") ning selles sisalduvad kaubamärgid, teenusemärgid ja logod ("märgid") kuuluvad meile või on meile litsentsitud ning kaitstud Ameerika Ühendriikide autoriõiguse ja kaubamärgi seaduste ning mitmesuguste muude intellektuaalomandi õiguste ja ebaausa konkurentsi seadustega, rahvusvahelised autoriõiguse seadused ja rahvusvahelised konventsioonid. Sisu ja märgid on esitatud saidil "AS IS" ainult teie teabe ja isiklikuks kasutamiseks. Välja arvatud käesolevas kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei tohi ühtegi saidi osa ega sisu ega kaubamärke kopeerida, reprodutseerida, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, avalikult kuvada, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentsida ega muul viisil kasutada ilma meie selgesõnalise eelneva kirjaliku loata.
Eeldusel, et teil on õigus veebilehte kasutada, antakse teile piiratud litsents saidile juurdepääsuks ja selle kasutamiseks ning selle sisu mis tahes osa koopia allalaadimiseks või printimiseks, millele olete korralikult juurde pääsenud ainult oma isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Jätame endale kõik õigused, mis ei ole teile saidil, sisus ja märkides selgesõnaliselt antud.
3.KASUTAJA  ESINDUSED
Veebilehte kasutades kinnitate ja garanteerite, et: (1) kõik teie esitatud registreerimisandmed on tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud; (2) te säilitate sellise teabe õigsuse ja ajakohastate neid vajaduse korral viivitamata; (3) teil on teovõime ja te nõustute neid kasutustingimusi järgima; (4) te ei ole alaealine jurisdiktsioonis, kus te elatevõi kui olete alaealine, olete saanud vanemliku loa saidi kasutamiseks; (5) te ei pääse veebilehele juurde automatiseeritud või mitteinimlike vahenditega, ei roboti, skripti või muul viisil; (6) te ei kasuta veebilehte ühelgi ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil; ja (7) teie saidi kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust ega määrust.
Kui esitate mis tahes teavet, mis on vale, ebatäpne või mittetäielik, on meil õigus peatada või lõpetada teie konto kasutamisõigus ja keelduda saidi (või selle mis tahes osa) mis tahes praegusest või tulevasest kasutamisest.
4.KASUTAJA  REGISTREERIMINE
Teilt võidakse nõuda veebisaidil registreerimist. Nõustute hoidma oma parooli konfidentsiaalsena ja vastutate kogu oma konto ja parooli kasutamise eest. Jätame endale õiguse eemaldada, tagasi nõuda või muuta teie valitud kasutajanime, kui otsustame oma äranägemise järgi, et selline kasutajanimi on sobimatu, nilbe või muul viisil taunitav.
5.TOOTED 
Teeme kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt saidil saadaolevate toodete värve, funktsioone, spetsifikatsioone ja üksikasju. Siiski ei garanteeri me, et toodete värvid, funktsioonid, spetsifikatsioonid ja üksikasjad on täpsed, täielikud, usaldusväärsed, ajakohased või muude vigadeta ning teie elektrooniline ekraan ei pruugi täpselt kajastada toodete tegelikke värve ja üksikasju. Kõik tooted sõltuvad saadavusest, ja me ei saa garanteerida, et kaubad on tellimise hetkel laos kohe olemas. Jätame endale õiguse mis tahes toodete müügi igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada. Kõikide toodete hinnad võivad muutuda.
6.OSTUD  JA MAKSMINE
Aktsepteerime järgmisi makseviise:
-  Visa
-  Mastercard
-  American Express
-  Discover
-  PayPal
-  Apple Pay
-  Google Pay
-  Maestro
-  iDEAL
-  Bancontact
 
Nõustute esitama praeguse, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe kõigi saidi kaudu tehtud ostude kohta. Lisaks nõustute viivitamatult uuendama konto- ja makseteavet, sealhulgas e-posti aadressi, makseviisi ja maksekaardi aegumiskuupäeva, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vastavalt vajadusele ühendust võtta. Müügimaks lisandub ostuhinnale vastavalt meie poolt nõutavale hinnale. Me võime hindu igal ajal muuta. Kõik maksed peavad olema in Eurodes.
Nõustute maksma kõik tasud oma ostude ja mis tahes kohaldatavate saatmistasude eest kehtivate hindadega ning volitate meid tellimuse esitamisel võtma teie valitud makseteenuse pakkujalt selliste summade eest tasu. Jätame endale õiguse parandada kõik vead hinnakujunduses, isegi kui oleme makse juba edastanud või kätte saanud.
Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mis on esitatud veebilehe kaudu. Me võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada inimese, leibkonna või tellimuse kohta ostetud koguseid. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mille on esitanud sama kliendikonto, sama makseviis ja/või tellimused, mis kasutavad sama arveldus- või saatmisaadressi. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie ainuotsuse kohaselt näivad olevat esitatud edasimüüjate või turustajate poolt.
7. TAGASTAMINE POLIITIKA
Palun vaadake üle meie saidil postitatud tagastuspoliitika enne ostude tegemist.

8.KEELATUD  TEGEVUS
Te ei tohi saidile juurde pääseda ega seda kasutada muul eesmärgil kui see, milleks me saidi kättesaadavaks teinud oleme. Veebilehte ei tohi kasutada seoses äriliste püüdlustega, välja arvatud, kui need on meie poolt spetsiaalselt heaks kiidetud või heaks kiidetud.
Veebilehe kasutajana nõustute mitte:
 • Hankima saidilt süstemaatiliselt andmeid või muud sisu, et luua või koostada otseselt või kaudselt kogumikku, kompileerimist, andmebaasi või kataloogi ilma meie kirjaliku loata.
 • Petta või eksitada meid ja teisi kasutajaid mis tahes katsetega koguda tundlikku kontoteavet, näiteks kasutaja paroole.
 • Saidi turvalisusega seotud funktsioonidest ( sh funktsioonidest, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või jõustavad saidi ja/või selles sisalduva sisu kasutamise piiranguid või piiravad neid muul viisil).
 • Halvustama või kahjustama muul viisil meie arvates meid ja / või meie veebilehte.
 • Kasutama veebilehelt saadud teavet teise isiku ahistamiseks, tema maine kuritarvitamiseks või kahjustamiseks.
 • Kasutama meie tugiteenuseid valesti või esitama valeteateid kuritarvitamise või rikkumiste kohta.
 • Kasutama veebilehte viisil, mis ei ole kooskõlas mis tahes kohaldatavate seaduste või määrustega.
 • Osalema veebilehe volitamata raamimises või sellega linkimises.
 • Viiruste, Trooja hobuste või muu materjali üleslaadimine või edastamine (või nende üleslaadimise või edastamise katse), sealhulgas suurtähtede liigne kasutamine ja spämmimine (korduva teksti pidev postitamine), mis häirib mis tahes osapoole katkematut saidi kasutamist ja nautimist või muudab, kahjustab, häirib, muudab või häirib saidi kasutamist, funktsioone, funktsioone, toimimist või hooldust.
 • Süsteemi mis tahes automatiseeritud kasutamist, näiteks skriptide kasutamist kommentaaride või sõnumite saatmiseks või andmekaeve, robotite või sarnaste andmekogumis- ja ekstraheerimisvahendite kasutamist.
 • Kustutama autoriõiguse või muude varaliste õiguste teatisi mis tahes sisust.
 • Püüdma kehastada teist kasutajat või isikut või kasutada teise kasutaja kasutajanime.
 • Laadima üles või edastama (või üritage üles laadida või edastada) mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas, kuid mitte ainult, selged graafikavahetuse formaadid ("GIF-id"), 1×1 pikslit, veebivead, küpsised või muud sarnased seadmed (mõnikord nimetatakse neid nuhkvaraks või passiivseks kogumismehhanismideks või pcms).
 • Sekkuma, häirima või tekitama lubamatut koormust saidile või veebilehega ühendatud võrkudele ja teenustele.
 • Ahistama, ärritama, hirmutama või ähvardama meie töötajaid või agente, kes on seotud mis tahes veebilehe osa pakkumisega teile.
 • Püüdma mööda hiilida saidi mis tahes meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu saidile või saidi mis tahes osale.
 • Kopeerima või kohandama veebilehe tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muu kood.
 • Välja arvatud juhul, kui see on lubatud kohaldatava seadusega, dešifreerida, dekompileerida, lahti võtta või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis koosneb või moodustab mingil viisil saidi osa.
 • Välja arvatud juhul, kui see on tingitud standardsest otsingumootorist või Interneti-brauseri kasutamisest, mis tahes automatiseeritud süsteemi kasutamisest, käivitamisest, arendamisest või levitamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes ämblik, robot või võrguühenduseta lugeja, mis pääseb saidile juurde, või kasutades/käivitades volitamata skripti või muud tarkvara.
 • Saidil ostude tegemiseks kasutage ostuagenti.
 • Kasutage veebisaiti volitamata viisil, sealhulgas kogudes kasutajate kasutajanimesid ja/või e-posti aadresse elektrooniliselt või muul viisil soovimatu e-posti saatmise eesmärgil või luues kasutajakontosid automatiseeritud vahenditega või valede teeskluste alusel.
 • Kasutage saiti osana mis tahes jõupingutustest meiega konkureerida või muul viisil kasutada saiti ja/või sisu mis tahes tulutoovaks ettevõtmiseks või äriettevõtteks.
 • Kasutate veebisaiti kaupade ja teenuste reklaamimiseks või pakkumiseks.
 • Müüte või vahendate muul viisil oma profiil.
9.KASUTAJA  LOODUD PANUSED
Veebileht võib kutsuda teid üles vestlema, panustama või osalema blogides, teadetetahvlites, veebifoorumites ja muudes funktsioonides ning võib anda teile võimaluse luua, esitada, postitada, kuvada, edastada, avaldada või levitada sisu ja materjale meile või veebilehel, sealhulgas, kuid mitte ainult tekstile, kirjutistele, videole, helile, fotod, graafika, kommentaarid, ettepanekud või isiklik teave või muu materjal (ühiselt "Kaastööd"). Panuseid võivad vaadata teised saidi ja turuplatsi pakkumiste kasutajad ning kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu. Sellisena võidakse teie edastatud sissemakseid käsitleda mittekonfidentsiaalsete ja mittevaralistena. Kui loote või teete kättesaadavaks mis tahes panused, kinnitate ja garanteerite, et:
 
 
 
 • Teie sissemaksete loomine, levitamine, edastamine, avalik väljapanek või juurdepääs, allalaadimine või kopeerimine ei pruugi rikkuda ega tohi rikkuda varalisi õigusi, sealhulgas, patenti, kaubamärki, ärisaladust või moraalseid õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, kolmandate isikute autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi või moraalseid õigusi.
 • Olete veebilehe looja ja omanik või teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud, et kasutada ja volitada meid, veebilehte ja teisi veebilehe kasutajaid kasutama teie kaastöid mis tahes viisil, mida veebileht ja need kasutustingimused kaaluvad.
 • Teil on kirjalik nõusolek või luba igal tuvastataval üksikisikul oma annetustes kasutada iga sellise tuvastatava isiku nime või sarnasust, et võimaldada teie panuste kaasamist ja kasutamist mis tahes viisil, mida sait ja käesolevad kasutustingimused kaaluvad.
 • Teie panused ei ole võltsitud, ebatäpsed ega eksitavad.
 • Teie kaastööd ei ole pealesunnitud või volitamata reklaam, reklaammaterjalid, püramiidskeemid, ahelkirjad, rämpspost, masspostitused ega muud müügipakkumise vormid.
 • Teie panused ei ole rõvedad, nilbed, räpased, vägivaldsed, ahistavad, laimavad ega muul viisil taunitavad (mille määrame meie).
 • Teie panused ei tohi kedagi naeruvääristada, mõnitada, halvustada, hirmutada ega kuritarvitada.
 • Teie kaastöid ei kasutata ühegi teise isiku ahistamiseks või ähvardamiseks (nende terminite õiguslikus tähenduses) ja konkreetse isiku või inimeste klassi vastu suunatud vägivalla edendamiseks.
 • Teie panused ei tohi rikkuda ühtegi kohaldatavat seadust, määrust ega reeglit.
 • Teie panused ei tohi rikkuda ühegi kolmanda osapoole privaatsus- ega reklaamiõigusi.
 • Teie kaastööd ei tohi rikkuda ühtegi kohaldatavat seadust lapspornot käsitlevat seadust või muul viisil alaealiste tervise või heaolu kaitsmiseks;
 • Teie panused ei tohi sisaldada solvavaid kommentaare, mis on seotud rassi, rahvusliku päritolu, soo, seksuaalse eelistuse või füüsilise puudega.
 • Teie kaastööd ei tohi muul viisil rikkuda ega linkida materjalile, mis rikub nende kasutustingimuste mis tahes sätet ega kohaldatavat seadust või määrust.
Saidi või turuplatsi pakkumiste mis tahes kasutamine eelnevat rikkudes rikub neid kasutustingimusi ja võib muu hulgas kaasa tuua saidi ja turupakkumiste kasutamise õiguse lõpetamise või peatamise.
10.SISSEMAKSE  LITSENTS
Postitades oma kaastööd saidi mis tahes osale, annate automaatselt ning kinnitate ja garanteerite, et teil on õigus anda meile piiramatu, tühistamatu, igavene, mitteainuõiguslik, ülekantav, litsentsitasuta, täielikult tasutud, ülemaailmne õigus ja litsents majutada, kasutada, kopeerida, reprodutseerida, avaldada, müüa, edasi müüa, avaldada, edastada, uuesti müüa, avaldada, edastada, salvestada,  vahemälu, avalikult teostada, avalikult kuvada, vormindada, tõlkida, edastada, väljavõtet (tervikuna või osaliselt), ja levitada selliseid kaastöid (sealhulgas, kuid mitte ainult, oma kujutist ja häält) mis tahes eesmärgil, kaubanduslikul, reklaamil või muul viisil, ning valmistada ette tuletatud teoseid või lisada teistesse teostesse, näiteks kaastööd, ning anda ja volitada ülalmainitu all-litsentse. Kasutamine ja levitamine võib toimuda mis tahes meediumivormingus ja mis tahes meediakanalite kaudu.
See litsents kehtib mis tahes vormile, meediale või tehnoloogiale, mis on praegu teada või edaspidi välja töötatud, ning see hõlmab teie nime, ettevõtte nime ja frantsiisinime kasutamist vastavalt vajadusele ning mis tahes kaubamärke, teenusemärke, ärinimesid, logosid ning isiklikke ja kaubanduslikke pilte, mida te esitate. Te loobute kõigist moraalsetest õigustest oma panuses ja te garanteerite, et teie panustes ei ole moraalseid õigusi muul viisil kehtestatud.
Me ei kinnita teie panuste omandiõigust. Te säilitate täieliku omandiõiguse kõigi oma sissemaksete ja mis tahes intellektuaalomandi õiguste või muude teie sissemaksetega seotud varaliste õiguste eest. Me ei vastuta mis tahes avalduste või kinnituste eest teie panustes, mille olete esitanud mis tahes veebilehe piirkonnas. Te vastutate ainuisikuliselt oma panuse eest veebilehel ja nõustute selgesõnaliselt vabastama meid igasugusest vastutusest ja hoiduma mis tahes õiguslikest meetmetest meie vastu seoses teie sissemaksetega.
Meil on õigus oma äranägemise järgi (1) muuta, redigeerida mis tahes sissemakseid; 2) liigitada kõik sissemaksed ümber, et paigutada need veebisaidil sobivamatesse kohtadesse; ja (3) eelkontrollida või kustutada mis tahes kaastööd igal ajal ja mis tahes põhjusel, ette teatamata. Meil ei ole kohustust teie panust jälgida.
11.GUIDELINES  FOR REVIEWS
Võime pakkuda teile veebilehel olevaid alasid kuhu jätta arvustusi/hinnanguid. Arvustuse postitamisel peate järgima järgmisi kriteeriume: (1) teil peaks olema vahetu kogemus läbivaadatava isiku/üksusega; (2) teie arvustused ei tohi sisaldada roppusi ega solvavat, rassistlikku vihakõne; (3) teie arvustused ei tohi sisaldada diskrimineerivaid viiteid usutunnistuse, rassi, soo, rahvusliku päritolu, vanuse, perekonnaseisu, seksuaalse sättumuse või puude alusel; (4) teie arvustused ei tohi sisaldada viiteid ebaseaduslikule tegevusele; (5) negatiivsete arvustuste postitamisel ei tohi te olla konkurendid; (6) te ei või teha mingeid järeldusi käitumise seaduslikkuse kohta; (7) te ei või postitada valesid ega eksitavaid avaldusi; ja (8) te ei tohi korraldada kampaaniat, mis julgustaks teisi postitama positiivseid või negatiivseid arvustusi.
Me võime arvustusi vastu võtta, tagasi lükata või eemaldada ainult oma äranägemise järgi. Meil ei ole mingit kohustust arvustusi läbi vaadata ega arvustusi kustutada, isegi kui keegi peab arvustusi ebameeldivaks või ebatäpseks. Arvustused ei ole meie poolt heaks kiidetud ja need ei pruugi esindada meie arvamusi ega meie sidusettevõtete või partnerite seisukohti. Me ei võta vastutust ülevaatuse ega mis tahes ülevaatusest tulenevate nõuete, kohustuste või kahjude eest. Arvustuse postitamisega annate meile käesolevaga tähtajatu, mitteainuõigusliku, ülemaailmse, litsentsitasuta, täielikult tasutud, loovutatava ja all-litsentsitava õiguse ja litsentsi kogu arvustusega seotud sisu reprodutseerimiseks, muutmiseks, tõlkimiseks, edastamiseks mis tahes viisil, kuvamiseks, esitamiseks ja/või levitamiseks.

  
12.ESILDISED 
Te tunnistate ja nõustute, et mis tahes küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed, tagasiside või muu teave saidi või turupakkumiste kohta, mida te meile esitate, ei ole konfidentsiaalsed ja muutuvad meie ainuomandiks. Meil on ainuõigused, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused, ning meil on õigus nendele esildiste piiramatule kasutamisele ja levitamisele mis tahes seaduslikul eesmärgil, ärilisel või muul viisil, ilma teile tunnustust või hüvitist maksmata. Käesolevaga loobute kõigist moraalsetest õigustest mis tahes sellistele esildistele ja garanteerite käesolevaga, et kõik sellised esildised on teie originaalid või et teil on õigus selliseid esildisi esitada. Te nõustute, et meie vastu ei pöörduta mis tahes väidetava või tegeliku rikkumise või mis tahes varalise õiguse omastamise eest teie esildistes.
13.KOLMANDATE  OSAPOOLTE VEEBISAIDID JA SISU
Lehekülg võib sisaldada (või teid võidakse saata meie lehekülje või poe pakkumiste kaudu) linke teistele veebisaitidele ("kolmandate osapoolte veebisaidid"), samuti artikleid, fotosid, teksti, graafikat, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videot, teavet, rakendusi, tarkvara ja muud sisu või üksusi, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele või pärinevad kolmandatelt osapooltelt ("kolmanda osapoole sisu"). Selliseid kolmanda osapoole veebisaite ja kolmanda osapoole sisu ei uurita, jälgita ega kontrollita meie poolt täpsust, asjakohasust ega täielikkust ning me ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide eest, millele meie lehekülje kaudu ligi pääseb, või mis tahes kolmanda osapoole sisu eest, mis on saidil postitatud, saadaval või installitud saidilt, sealhulgas sisu, täpsus, solvavus, arvamused, usaldusväärsus, privaatsustavad või muud kolmanda osapoole poliitikad. Veebisaidid või kolmanda osapoole sisu. Kolmandate osapoolte veebisaitide või kolmandate osapoolte veebisaitide või kolmandate osapoolte veebisaitide kaasamine, linkimine või nende kasutamine või installimine ei tähenda meie heakskiitu. Kui otsustate meie veebilehelt lahkuda ja liikuda kolmandate osapoolte veebilehtedele või kasutada või installida mis tahes kolmanda osapoole sisu, teete seda omal vastutusel ja peaksite olema teadlik, et neid kasutustingimusi ei reguleeri enam meie. Peaksite üle vaatama mis tahes veebisaidi kohaldatavad tingimused ja eeskirjad, sealhulgas privaatsus- ja andmete kogumise tavad, millele saidil navigeerite, või mis on seotud mis tahes rakendustega, mida saidilt kasutate või installite. Kõik ostud, mida teete kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu, tehakse teiste veebisaitide ja muude ettevõtete kaudu ning me ei võta mingit vastutust selliste ostude eest, mis on eranditult teie ja kohaldatava kolmanda osapoole vahel. Te nõustute ja tunnistate, et me ei toeta kolmandate osapoolte veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning te peate meid kahjutuks mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks peate meid kahjutuks mis tahes kahjude eest, mida te kannate, või kahju eest, mis on teile põhjustatud või mille tulemuseks on mis tahes viisil mis tahes kolmanda osapoole sisu või mis tahes kontakt kolmandate osapoolte veebisaitidega.
14.LEHEKÜLJE HALDAMINE 
Jätame endale õiguse: (1) jälgida veebilehte nende kasutustingimuste rikkumiste vältimiseks; (2) võtta vastu asjakohaseid õiguslikke meetmeid kõigi vastu, kes meie äranägemisel rikuvad seadust või käesolevaid kasutustingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatades sellest kasutajast õiguskaitseasutustele; (3) meie äranägemisel ja piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata nende kättesaadavust või keelata (tehnoloogiliselt teostatavas ulatuses) mis tahes teie sissemaksetest või selle mis tahes osast; (4) meie äranägemisel ja piiranguteta, teatel või vastutusel eemaldada saidilt või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis tahes viisil meie süsteemidele koormavad; ja (5) muul viisil hallata saiti viisil, mille eesmärk on kaitsta meie õigusi ja vara ning hõlbustada saidi ja turupakkumiste nõuetekohast toimimist.
15.PRIVAATSUSPOLIITIKA 
Me hoolime andmete privaatsusest ja turvalisusest. Palun vaadake üle meie privaatsuspoliitika: https://commodityfragrances.eu/pages/privacy-policy. Kasutades veebilehte või turupakkumisi, nõustute olema seotud meie privaatsuspoliitikaga, mis on lisatud käesolevatesse kasutustingimustesse. Palun teavitage veebilehte ja internetituru haldajat, kus antud pakkumisi majutatakse the Ameerika Ühendriigid. Kui pääsete saidile või turupakkumistele juurde mis tahes muust maailma piirkonnast, mille isikuandmete kogumist, kasutamist või avaldamist reguleerivad seadused või muud nõuded erinevad riigis kehtivatest seadustest. the Ameerika Ühendriigid, siis edastate saidi jätkuva kasutamise kaudu oma andmed the Ameerika Ühendriigidja te nõustute selgesõnaliselt, et teie andmed edastatakse ja töödeldakse the Ameerika Ühendriigid.
Me austame teiste intellektuaalomandi õigusi. Kui arvate, et saidil või selle kaudu kättesaadav materjal rikub teie omandis või kontrolli all olevaid autoriõigusi, teavitage meid sellest kohe, kasutades alltoodud kontaktandmeid ("Teatis"). Teie teatise koopia saadetakse isikule, kes postitas või salvestas teatises adresseeritud materjali. Pange tähele, et kohaldatava seaduse kohaselt võidakse teid kahju eest vastutusele võtta, kui lisate teatisse valeandmeid. Seega, kui te ei ole kindel, kas saidil asuv või sellega seotud materjal rikub teie autoriõigusi, peaksite kõigepealt kaaluma advokaadi poole pöördumist.
17.TÄHTAEG  JA LÕPETAMINE
Need kasutustingimused jäävad saidi kasutamise ajal täielikult jõusse ja kehtima. PIIRAMATA NENDE KASUTUSTINGIMUSTE MUID SÄTTEID, JÄTAME ENDALE ÕIGUSE KEELATA OMA ÄRANÄGEMISEL JA ETTE TEATAMATA VÕI VASTUTUSETA JUURDEPÄÄSU SAIDILE JA TURUPAKKUMISTELE (SEALHULGAS TEATUD IP-AADRESSIDE BLOKEERIMINE) MIS TAHES ISIKULE MIS TAHES PÕHJUSEL VÕI ILMA PÕHJUSETA, SEALHULGAS ILMA IGASUGUSE ESINDAMISE RIKKUMISE TÕTTU, GARANTII VÕI LEPING, MIS SISALDUB NENDES KASUTUSTINGIMUSTES VÕI MIS TAHES KOHALDATAVAS SEADUSES VÕI MÄÄRUSES. ME VÕIME LÕPETADA TEIE KASUTAMISE VÕI OSALEMISE SAIDIL JA TURUPAKKUMISTES VÕI KUSTUTADA TEIE KONTO JA MIS TAHES SISU VÕI TEAVE, MILLE POSTITASITE IGAL AJAL ILMA HOIATUSETA, MEIE ÄRANÄGEMISEL.
Kui me teie konto mingil põhjusel sulgeme või peatame, on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime, võlts- või laenatud nime või mis tahes kolmanda osapoole nime all, isegi kui olete tegutsemas kolmanda osapoole nimel. Lisaks teie konto sulgemisele või peatamisele jätame endale õiguse võtta vastu asjakohaseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, taotledes tsiviil-, kriminaal- ja kohtumääruslikku õiguskaitset.
18.MUUDATUSED  JA KATKESTUSED
Jätame endale õiguse muuta või eemaldada veebilehe sisu igal ajal või mis tahes põhjusel omal äranägemise järgi ja  ette teatamata. Samuti jätame endale õiguse muuta või lõpetada kõik või osa turupakkumistest ilma ette teatamata igal ajal. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees saidi või turupakkumiste muutmise, hinnamuutuse, peatamise või lõpetamise eest.
Me ei saa garanteerida, et veebileht ja turuplatsil pakutav on alati saadaval. Esineda võib riist-, tarkvara või muid probleeme, nagu näiteks vajadus viia läbi saidiga seotud hooldustöid, mille tulemuseks on katkestused, viivitused või vead. Jätame endale õiguse muuta, uuendada, peatada, lõpetada või muul viisil töödelda veebilehte või turupakkumisi igal ajal või mis tahes põhjusel ilma teile ette teatamata. Te nõustute, et meil ei ole mingit vastutust mis tahes kaotuse, kahju või ebamugavuse eest, mis on põhjustatud teie suutmatusest saidile või turuplatsi pakkumistele ligi pääseda või seda kasutada mis tahes seisaku ajal või saidi või turupakkumiste lõpetamise ajal. Midagi nendes kasutustingimustes ei tõlgendata nii, et see kohustaks meid veebilehte või turuplatsi pakkumisi hooldama ja toetama või sellega seoses parandusi, värskendusi või väljaandeid pakkuma.
19.VALITSEV  SEADUS
 
Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt the Hollandning ÜRO rahvusvahelise kaupade müügi lepingute konventsiooni kasutamine on selgesõnaliselt välistatud. Kui teie alaline elukoht on ELis ja te olete tarbija, on teil lisaks kaitse, mis on teile ette nähtud teie elukohajärgse riigi õiguse kohustuslike sätetega. Commodity Fragrances EU BV ja te nõustute alluma mitteainuõiguslikule pädevusele, mis on Amsterdam, mis tähendab, et võite esitada nõude kaitsta oma tarbijakaitseõigusi seoses nende kasutustingimustega the Hollandvõi ELi riigis, kus te elate.
20.VAIDLUSTE  LAHENDAMINE
Mitteametlikud läbirääkimised
Selleks et kiirendada lahendamist ja kontrollida mis tahes vaidluse, vastuolu või nõude kulusid, mis on seotud nende kasutustingimustega (iga "vaidlus" ja ühiselt "vaidlused"), mille on esitanud kas teie või meie (individuaalselt "pool" ja ühiselt "pooled")), lepivad pooled kokku, et nad püüavad kõigepealt pidada läbirääkimisi mis tahes vaidluse üle (välja arvatud allpool sõnaselgelt esitatud vaidlused) mitteametlikult. kolmkümmend (30) paar päeva enne vahekohtumenetluse algatamist. Sellised mitteametlikud läbirääkimised algavad ühe lepinguosalise kirjalikul teatel teisele lepinguosalisele.
Siduv arbitraaž
Kõik vaidlused, mis tulenevad käesoleva lepinguosaliste vahelistest suhetest, määrab üks vahekohtunik, kes valitakse vastavalt Euroopa Arbitraažikohtu arbitraažile ja sisekorraeeskirjadele, mis kuuluvad Strasbourgis asuvasse Euroopa Arbitraažikeskusesse ja mis kehtivad vahekohtu taotluse esitamise ajal, ja millest selle klausli vastuvõtmine kujutab endast aktsepteerimist. Arbitraaži asukoht on Amsterdam, Holland. Menetluse keel on Inglise. Kohaldatavad materiaalõiguse normid on the Holland.
Piirangud
Pooled lepivad kokku, et igasugune arbitraaž piirdub poolte vahelise vaidlusega individuaalselt. A) vahekohtumenetlust ei ühendata seadusega lubatud ulatuses ühegi teise menetlusega; b) puudub õigus või volitus, et ühtegi vaidlust saaks arutada ühishagi alusel või kasutada ühishagimenetlusi; ja c) puudub õigus või volitus, et mis tahes vaidlus esitataks väidetavalt esinduslikus rollis üldsuse või teiste isikute nimel.
Erandid mitteametlikest läbirääkimistest ja arbitraažist
Pooled lepivad kokku, et järgmiste vaidluste suhtes ei kohaldata eespool nimetatud sätteid vahekohtumenetlust siduvate mitteametlike läbirääkimiste kohta: a) mis tahes vaidlused, mille eesmärk on jõustada või kaitsta või mis puudutavad lepinguosalise intellektuaalomandi õigusi; b) mis tahes vaidlus, mis on seotud väidetava varguse, piraatluse, eraelu puutumatuse rikkumise või volitamata kasutamisega või nendest tulenevate vaidlustega; ja c) mis tahes ettekirjutuse hüvitamise nõue. Kui leitakse, et see säte on ebaseaduslik või jõustamatu, ei otsusta kumbki lepinguosaline vahekohtumenetlust, mis kuulub selle sätte sellesse ossa, mis on tunnistatud ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ning sellise vaidluse lahendab pädeva jurisdiktsiooniga kohus eespool kohtualluvuses loetletud kohtutes ning pooled nõustuvad alluma selle kohtu isiklikule jurisdiktsioonile.
21.PARANDUSED 
Veebilehel võib olla teavet, mis sisaldab tüpograafilisi vigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud turupakkumistega, sealhulgas kirjeldusi, hinnakujundust, saadavust ja muud teavet. Jätame endale õiguse parandada kõik vead, ebatäpsused või tegematajätmised ning muuta või uuendada veebilehel olevat teavet igal ajal ilma ette teatamata.
22.VASTUTAMINE 
VEEBILEHT ON SAADAVAL VASTAVALT NII NAGU ON JA SAADAVUSE BAASIL. NÕUSTUTE, ET SAIDI TEENUSTE KASUTAMINE ON TEIE OMA RISKIL. SEADUSES LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES LOOBUME KÕIGIST GARANTIIDEST, OLGU NEED SIIS SELGESÕNALISED VÕI KAUDSED, SEOSES SAIDI JA TEIE KASUTAMISEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSED GARANTIID MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA RIKKUMISE KOHTA. ME EI ANNA MINGEID GARANTIISID EGA KINNITUSI SAIDI SISU ÕIGSUSE VÕI TÄIELIKKUSE EGA SELLE VEEBISAIDIGA LINGITUD VEEBISAITIDE SISU KOHTA NING ME EI VÕTA VASTUTUST SISU JA MATERJALIDE (1) VIGADE, VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST, (2) MIS TAHES LAADI ISIKUKAHJU VÕI VARALISE KAHJU EEST, MIS TULENEVAD TEIE JUURDEPÄÄSUST SAIDILE JA SELLE KASUTAMISEST, (3) MIS TAHES VOLITAMATA JUURDEPÄÄS MEIE TURVASERVERITELE VÕI NENDE KASUTAMINE JA/VÕI IGASUGUNE JA KOGU NEIS TALLETATAV ISIKLIK JA/VÕI FINANTSTEAVE, 4) MIS TAHES KATKESTUS VÕI LÕPETAMINE, (5) MIS TAHES VEAD, VIIRUSED, TROOJA HOBUSED JMS, MIDA VÕIB SAIDILE VÕI SELLE KAUDU EDASTADA MIS TAHES KOLMAS ISIK, JA/VÕI (6) MIS TAHES SISUS JA MATERJALIDES ESINEVAD VEAD VÕI VÄLJAJÄTMISED VÕI MIS TAHES KAHJU, MIS ON TEKKINUD SAIDI KAUDU POSTITATUD, EDASTATUD VÕI MUUL VIISIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU KASUTAMISE TAGAJÄRJEL. ME EI GARANTEERI, TOETA EGA VÕTA VASTUTUST ÜHEGI TOOTE VÕI TEENUSE EEST, MIDA KOLMAS OSAPOOL REKLAAMIB VÕI PAKUB SAIDI, HÜPERLINGITUD VEEBISAIDI VÕI MIS TAHES MOBIILIRAKENDUSE KAUDU MIS TAHES BÄNNERIS VÕI MUUS REKLAAMIS, NING ME EI VASTUTA TEIE JA KOLMANDATEST OSAPOOLTEST TOODETE VÕI TEENUSTE PAKKUJATE VAHELISTE TEHINGUTE JÄLGIMISE EEST EGA VASTUTA MINGIL VIISIL TEIE JA KOLMANDATEST OSAPOOLTEST TOODETE VÕI TEENUSTE PAKKUJATE VAHELISTE TEHINGUTE JÄLGIMISE EEST. NAGU TOOTE VÕI TEENUSE OSTMISEL MIS TAHES ANDMEKANDJA KAUDU VÕI MIS TAHES KESKKONNAS, PEAKSITE KASUTAMA OMA PARIMAT HINNANGUT JA OLEMA VAJADUSE KORRAL ETTEVAATLIK.
23.VASTUTUSE  PIIRANGUD
MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA MEIE EGA MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID TEIE VÕI MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE EES OTSESTE, KAUDSETE, SELLEST TULENEVATE, JUHUSLIKE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD KASUM, SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KADUMINE VÕI MUUD KAHJUD, MIS TULENEVAD TEIE SAIDI KASUTAMISEST, ISEGI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISEST KAHJUST. VASTAVALT SIIN ESITATUDELE, ON MEIE VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES PÕHJUSEL NING SÕLTUMA TEGEVUSE VORMIS PIIRATUD ALATI SUMMA, MILLE TE MEILE VAJADUSEL MAKSATE AJAL, MIL kuus (6) KUUAJALINE PERIOOD ENNE MIS TAHES PÕHJUSE TEKKIMIST TEATUD USA OSARIIGI SEADUSED JA RAHVUSVAHELISED SEADUSED EI LUBA PIIRATA KAUDSEID GARANTIISID EGA TEATUD KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE SUHTES, EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALTOODUD LAHTIÜTLUSED VÕI PIIRANGUD TEIE SUHTES KEHTIDA JA TEIL VÕIVAD OLLA TÄIENDAVAD ÕIGUSED.
24.HÜVITAMINE 
Te nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma meid kahjutuna, sealhulgas meie tütarettevõtteid, sidusettevõtteid ja kõiki meie vastavaid ametnikke, agente, partnereid ja töötajaid mis tahes kahju, vastutuse, nõude või nõuete eest, sealhulgas mõistlikke advokaaditasusid ja -kulusid, mille on teinud mis tahes kolmas osapool mis tahes kolmanda osapoole poolt mis tahes kahju tõttu või sellest tulenevalt: 1) teie panused; (2) veebilehe kasutamine; (3) käesolevate kasutustingimuste rikkumine; (4) mis tahes teie esinduste ja garantiide rikkumine, mis on sätestatud käesolevates kasutustingimustes; (5) kolmanda isiku õiguste rikkumine, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigused; või (6) mis tahes avalik kahjulik tegu saidi mis tahes muu kasutaja suhtes, kellega te saidi kaudu ühenduse lõite. Eeltoodust hoolimata jätame endale õiguse teie kulul võtta endale ainukaitse ja kontrolli mis tahes küsimuses, mille eest teilt nõutakse meile hüvitist, ning te nõustute tegema oma kulul koostööd selliste nõuete kaitsmisega. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid kõigist sellistest nõuetest, hagidest või menetlustest, mille hüvitamine sõltub sellest teadasaamisel.
25.KASUTAJA  ANDMED
Säilitame teatud andmeid, mida edastate veebilehele selle toimimise haldamiseks, samuti andmeid, mis on seotud saidi kasutamisega. Kuigi me loome regulaarseid ja rutiinseid andmete varukoopiaid, vastutate te ainuisikuliselt kõigi andmete eest, mida edastate või mis on seotud mis tahes tegevusega, mida olete saidi kasutamisel teinud. Te nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kaotsimineku või rikkumise eest, ning te loobute käesolevaga igasugusest õigusest meie vastu, mis tuleneb selliste andmete kadumisest või rikkumisest.
ELEKTROONILINE  SIDE, TEHINGUD JA ALLKIRJAD
Saidi külastamine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine on elektrooniline sidepidamine. Te nõustute elektroonilise side vastuvõtmisega ja nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamine ja muu suhtlus, mida me teile elektrooniliselt, e-posti teel ja saidil edastame, vastavad mis tahes õiguslikule nõudele, et selline suhtlus oleks kirjalik. KÄESOLEVAGA NÕUSTUTE KASUTAMA ELEKTROONILISI ALLKIRJU, LEPINGUID, TELLIMUSI JA MUID DOKUMENTE NING EDASTAMA ELEKTROONILISELT TEATEID, POLIITIKAID JA ARVESTUSI TEHINGUTE KOHTA, MILLE OLEME ALGATANUD VÕI TÄITNUD MEIE VÕI SAIDI KAUDU. Käesolevaga loobute mis tahes õigustest või nõuetest, mis tulenevad mis tahes põhikirjast, määrustest, eeskirjadest, määrustest, määrustest või muudest seadustest mis tahes jurisdiktsioonis, mis nõuavad mitteelektrooniliste dokumentide algset allkirjastamist või edastamist või säilitamist, või maksetest või krediitide andmisest muul viisil kui elektroonilised vahendid.
27.MITMESUGUSED 
Need kasutustingimused ja mis tahes eeskirjad või tööreeglid, mille oleme veebilehel või selle suhtes postitanud, moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja mõistmise. Nende kasutustingimuste mis tahes õiguse või sätte teostamata või jõustamata jätmine ei toimi sellisest õigusest või sättest loobumisena. Need kasutustingimused toimivad seaduses lubatud maksimaalses ulatuses. Me võime igal ajal anda mis tahes või kõik oma õigused ja kohustused teistele. Me ei vastuta kahjude, kahjustuste, viivituste või tegevusetuse eest, mis on põhjustatud mis tahes põhjusel, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all. Kui mõni käesoleva kasutustingimuste sätte säte või osa tunnistatakse ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, loetakse see säte või osa sättest käesolevatest kasutustingimustest lahkumiskõlbmatuks ega mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust. Teie ja meie vahel ei ole nende kasutustingimuste või saidi kasutamise tõttu loodud ühisettevõtte,partnerluse, tööhõive või agentuuri suhet. Te nõustute, et neid kasutustingimusi ei tõlgendata meie vastu nende koostamise tõttu. Käesolevaga loobute kõigist kaitsemehhanismidest, mis teil võivad olla, tuginedes nende kasutustingimuste elektroonilisele vormile ja osapoolte allkirja puudumisele nende kasutustingimuste täitmiseks.
28.VÕTA  MEIEGA ÜHENDUST
Veebilehega seotud kaebuse lahendamiseks või veebilehe kasutamise kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil:
Commodity Fragrances EU BV
Rhijnspoorplein 10-38
Amsterdam, Põhja-Holland 1018TX
Holland
Telefon: (+31)20 308 2238 
customerserviceeu@commodityfragrances.com